خطر ن

وضعیت بقا ی یک گروه از موجودات زنده (برای مثال یک گونه) عبارتست از مفهومی که نشان‌دهنده شرایط گونه‌های جانوری باقی‌مانده در سطح زمین و احتمال انقراض این گونه‌ها است. عدم أو قلة ممارسة النشاط الجسدي قد يزيد من خطر الإصابة

2023-02-08
    س رة البقرة الحصري
  1. خطر البدع والتحذير من إهمالها
  2. علامات و خطر موت الجنين في بطن الام