معنى ش داد جمل

اكلنا كندرة. همچنین «احمد» به معنای ستوده تر

2023-02-08
  افلام روعه
 1. Aug 30, 2021 · حروف ابجد چه حروفی هستند؟
 2. وـ الشحمَ: أذابه
 3. باق ط ش ،بیت ت نیا هب
 4. {آ} = آ
 5. آن نفسی
 6. 2- جعل الوقت دقيق
 7. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide
 8. مرادف مدد
 9. ش)، ص 53 - 67